Konstelacje Ingeborg Bachmann

Musiał Łukasz, Roszak Joanna
języki: polski, niemiecki
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Liczba stron: 286
Typ: tom zbiorowy
Poznań 2010
ISBN: 978-83-7654-038-2