Aktuelle Probleme der angewandten Linguistik : Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Kowalonek-Janczarek Monika, Maciejewski Marcin, Sopata Aldona
język: niemiecki
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Język, Kultura, Komunikacja
Numer: 12
Liczba stron: 247
Typ: pokonferencyjny
Poznań 2011
ISBN: 9788323222033