Czas, pamięć, tradycja. Materiały konferencji

Bojar Bożenna
języki: polski, węgierski
Zakład graficzny Uniwersytetu Warszawskiego
Liczba stron: 402
Typ: pokonferencyjny
Warszawa 2010
ISBN: 978-83-910207-2-2