„Bliżej ludzi“ – propramem dla nauk społecznych?

Sałustowicz Piotr, Kalinowski Sławomir, Goryńska-Bittner Barbara
język: polski
Societas Pars Mundi
Liczba stron: 364
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: językoznawstwo
Bielefeld 2018
ISBN: 978-83-933603-7-6