Wybrane zagadnienia lingwistyki tekstu, analizy dyskursu i komunikacji międzykulturowej - In memoriam Profesor Anny Duszak (1950-2015)

Okulska Urszula, Topczewska Urszula, Jopek-Bosiacka Anna
język: polski
ILS UW
Liczba stron: 594
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: językoznawstwo
Warszawa 2018
ISBN: 978-83-951407-1-6