Myślenie dziś. [5-6]

Falkowski Mateusz
język: polski
Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi
Liczba stron: 120
Typ: tom zbiorowy
Warszawa 2018
ISBN: 978-83-64547-30-0