Fachsprachen in Didaktik und Translatorik: Theorie und Praxis

Kic-Drgas Joanna, Zawacka-Najgeburska Marta
języki: niemiecki, angielski
Peter Lang
Seria: Poznan Studies in Applied Linguistics
Numer: 11
Liczba stron: 206
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: językoznawstwo
Frankfurt am Main 2019
ISBN: 978-3-631-77533-2