Interkulturowość, kreatywność, refleksyjność w dydaktyce języków obcych

Szczepaniak-Kozak Anna, Lankiewicz Hadrian, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
języki: polski, niemiecki, rosyjski
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Liczba stron: 196
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: dydaktyka
Piła 2012
ISBN: 978-83-62617-09-8