Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców

Biernacka Michalina, Wojenka-Karasek Magdalena
język: polski
Piktor
Typ: pokonferencyjny
Łódź 2011
ISBN: 978-83-8088-034-4