Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym

Horoda Mirosława, Aleksiejenko M., Szutkowski Tomasz, Walter Harry
tytuł oryginalny Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym
języki: polski, ukraiński
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Seria: Słowo. Tekst. Czas
Typ: pokonferencyjny
Szczecin–Greifswald 2012