Okinawa: Forty Years After the Reversion to Japan

Bochorodycz Beata
język: angielski
Wydawnictwo Naukowe UAM
Liczba stron: 96
Typ: tom zbiorowy
Poznań 2011
ISBN: 1734-4328