From classroom to workplace: advances in applied linguistics

Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Lankiewicz Hadrian
języki: angielski, niemiecki, francuski
PWZS im. St. Staszica
Liczba stron: 238
Typ: inne
obszar tematyczny: dydaktyka
Pila 2013
ISBN: 978-83-62617-23-4