Kulturotwórcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności

Surdyk Augustyn, Szeja Jerzy
języki: polski, angielski
Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji Instytutu Filozofii UAM
Seria: Homo Communicativus
Numer: 5
Liczba stron: 264
Typ: tom zbiorowy
Poznań 2008