Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom I

Surdyk Augustyn
język: polski
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Język, kultura, komunikacja
Numer: 1
Liczba stron: 236
Typ: pokonferencyjny
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2007