World without borders - science without borders : proceedings of the 8th International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum, Toruń, 27-30 June 2010

Jaskuła Marian, Buszewski Bogusław
języki: niemiecki, angielski
Societas Humboldtiana Polonorum
Typ: pokonferencyjny
Kraków 2012