Krótka historia Instytutów i Katedr Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
język: polski
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Liczba stron: 113
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2013