El alumno de ELE: un alumno extraordinario. Marco teórico y propuestas prácticas para trabajar en la clase de Español Lengua Extranjera (ELE)

Spychała Małgorzata, Sagermann Bustinza Leonor, Hadaś Justyna
język: hiszpański
Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego – Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
Liczba stron: 304
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: dydaktyka
Poznań 2013
ISBN: 978-83-89948-21-2