Poznańskie Spotkania Językoznawcze, Wspólnoty komunikacyjne

Nowakowski Paweł, Stroński Krzysztof, Szczyszek Michał
język: polski
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Numer: 25
Liczba stron: 159
Typ: pokonferencyjny
Poznań 2013
ISBN: 978-83-7654-284-3