. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. TOM 26: Od wspólnot komunikatywnych do kontaktów międzywspólnotowych

Nowakowski Paweł, Stroński Krzysztof, Szczyszek Michał
język: polski
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Numer: 26
Liczba stron: 165
Typ: pokonferencyjny
Poznań 2013
ISBN: 978-83-7654-281-2