Образ России в кросскультурной перспективе.

Багдасарьян Н.Г
języki: rosyjski, angielski, polski
Wydawnictwo Międzynarodowego Uniwersytetu Przyrody, Społeczeństwa i Człowieka w Dubnej
Liczba stron: 300
Typ: tom zbiorowy
Dubna, rosja 2013
ISBN: 978-5-89847-393-8