Różnorodność językowa w perspektywie glottodydaktycznej

Mikołajczyk Beata, Nadobnik Renata
języki: polski, niemiecki, angielski
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim
Liczba stron: 192
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: dydaktyka
Gorzów Wielkopolsk 2014
ISBN: 987-83-63134-82-2