Stan i perspektywy kształcenia językowego w świetle europejskich wymagań edukacyjnych

Mikołajczyk Beata
język: polski
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim
Liczba stron: 191
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: dydaktyka
Gorzów Wielkopolski 2009
ISBN: 978-83-63134-05-1