Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej

Ksenicz Andrzej, Stasińska Polina
języki: polski, rosyjski
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Liczba stron: 450
Typ: pokonferencyjny
obszar tematyczny: językoznawstwo
Zielona Góra 2013
ISBN: 978-83-7842-070-5