Kębłowska Magdalena

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny" i każdy przypadek będzie, w ramach oceny, rozpatrywany indywidualnie. Przydzielanie punktów dotyczy osiągnięcia, nie wkładu konkretnej osoby w to osiągnięcie. Informacja o liczbie punktów generowana jest na podstawie uogólnionych zasad przyjętych w parametrycznej ocenie jednostek naukowych.