Pawlik Janusz

Artykuły w czasopismach:

Pawlik Janusz (afiliacja? - tak)
El peso de la tradición en el estudio diacrónico del español
Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos
ISSN/eISSN: 1507-7241
DOI czasopisma:
język hiszpański
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 23
numery stron: 91-105
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Pawlik Janusz (afiliacja? - )
Panorama dialectal de los romances peninsulares entre los siglos XI y XV
Redaktorzy: Wilk-Racięska Joanna, Szyndler Agnieszka, Tatoj Cecylia
Relecturas y nuevos horizontes de los estudios hispánicos: lingüística y didáctica de la Lengua Española
numery strony: 121-135, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-83-8012-822-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,9
objętość tomu zbiorowego: 24
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Pawlik Janusz (afiliacja? - tak)
El sistema del tiempo gramatical en el castellano medieval
Redaktorzy: Bułat Silva Zuzanna, Głowicka Monika , Wesoła Justyna
Variación, contraste, circulación. Perspectivas lingüísticas en el hispanismo actual
numery strony: 47-55, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-83-229-3427-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 15,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Pawlik Janusz (afiliacja? - tak)
Distribución sintáctica del subjuntivo castellano hacia el siglo XIII
Redaktorzy: Pawlik Janusz, Szałek Jerzy
Lingüística española en Polonia: líneas de investigación
numery strony: 187-195, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-83-232-2706-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 17
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Książki autorskie:

Pawlik Janusz (afiliacja? - tak)
El español medieval: hacia la consolidación de un idioma, t.2, Morfosintaxis histórica
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-232-3098-4
DOI książki:
język hiszpański
objętość w arkuszach wydawniczych: 15,5

Pawlik Janusz (afiliacja? - tak)
El español medieval: hacia la consolidación de un idioma, t. 1, Fonética y fonología históricas
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2015
ISBN: 978- 83-232-2877-6
DOI książki:
język hiszpański
objętość w arkuszach wydawniczych: 10,75

Tomy zbiorowe:

Pawlik Janusz (afiliacja? - ), Szałek Jerzy (afiliacja? - )
Lingüística española en Polonia: líneas de investigación
Wydawnictwo Naukowe UAM
język: hiszpański
Poznań 2014
ISBN: 978-83-232-2706-9