Kizelbach Urszula

Artykuły w czasopismach:

Kizelbach Urszula (afiliacja? - tak)
Влияниe Вальтера Скотта на историческую прозу А.С. Пушкина: „Роб Рой” и „Капитанская дочка”
Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): XLI
numery stron: 105-120
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kizelbach Urszula (afiliacja? - tak)
’All is true that is mistrusted’: A pragmatic study of jealousy in William Shakespeare’s Othello and The winter’s tale
Linguistica Silesiana
ISSN/eISSN: 0208-4228
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 34
numery stron: 153-165
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kizelbach Urszula (afiliacja? - tak)
Eroticism – politics – identity: The case of Richard III
Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture
ISSN/eISSN: 2083-2931
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 3
numery stron: 88-101
rok wydania: 2013
DOI artykułu: 10.2478/texmat-2013-0028
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kizelbach Urszula (afiliacja? - tak)
Peter Ackroyd's 'Shakespeare the Biography' and Steven Greenblatt's 'Will in the World', or facts and fiction about William Shakespeare
Redaktorzy: Brown Sarah, Lublin Robert
Reinventing the Renaissance: Shakespeare and his contemporaries in adaptation and performance
numery strony: 92-103, rok wydania: 2013
Palgrave Macmillan
język artykułu: angielski
ISBN: 9780230313859
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 35
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Kizelbach Urszula (afiliacja? - tak)
The Pragmatics of Early Modern Politics: Power and Kingship in Shakespeare
Rodopi
Amsterdam and New York 2014
ISBN: 978-90-4203883-7
DOI książki:
język angielski
objętość w arkuszach wydawniczych: 0