Spychała Małgorzata

Artykuły w czasopismach:

Spychała Małgorzata (afiliacja? - tak)
Kształcenie nauczycieli języka hiszpańskiego w Polsce i na świecie: wyzwania i potrzeby edukacyjne [przedruk z M. Sowa, M. Mocarz-Kleindienst & U. Czyżewska (red.),
Języki Obce w Szkole
ISSN/eISSN: 0446-7965
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 4
numery stron: 82-90
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Spychała Małgorzata (afiliacja? - tak)
La problemática de la comunicación intercultural: consideraciones didácticas para la enseñanza de las lenguas
Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język hiszpański
tom (rocznik): 41
zeszyt (numer): 1
numery stron: 86-100
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.7169/strop2014.411.006
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,95
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Spychała Małgorzata (afiliacja? - tak), Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - tak), Hadaś Justyna (afiliacja? - nie)
Rozwój autonomii ucznia zdolnego w zakresie języka hiszpańskiego jako obcego i wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych na przykładzie inicjatyw realizowanych w ramach Olimpiady Języka Hiszpańskiego
Konińskie Studia Językowe
ISSN/eISSN: 2353-5148
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 1
zeszyt (numer): 3
numery stron: 303-320
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Spychała Małgorzata (afiliacja? - tak), Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - tak), Hadaś Justyna (afiliacja? - nie)
Hacia la equidad educativa: experiencias en el marco de las Olimpiadas de Español en Polonia (2010-2013)
Studia Iberystyczne
ISSN/eISSN: 2082-8594
DOI czasopisma: 10.12797/SI
język hiszpański
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 12
numery stron: 281-293
rok wydania: 2013
DOI artykułu: 10.1279/SI.12.2013.12.15
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Spychała Małgorzata (afiliacja? - tak)
Kształcenie nauczycieli języka hiszpańskiego w Polsce i na świecie: wyzwania i potrzeby edukacyjne
Redaktorzy: Sowa Magdalena , Mocarz-Kleindienst Maria , Czyżewska Urszula
Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy
numery strony: 367-379, rok wydania: 2015
Wydawnictwo KUL
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-80-61-063-
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 19,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Spychała Małgorzata (afiliacja? - tak)
El enfoque cognitivo y los modelos de procesamiento de la información en el aprendizaje autónomo de ELE desde una perspectiva intercultural
Redaktorzy: Morimoto Yuko , Pavón Lucero Victoria , Santamaría Martínez Rocío
La enseñanza de ELE centrada en el alumno
numery strony: 915-923, rok wydania: 2015
ASELE
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-84-608-5228-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,9
objętość tomu zbiorowego: 62,4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Spychała Małgorzata (afiliacja? - tak)
El desarrollo de la competencia pragmática en la enseñanza de ELE desde una perspectiva intercultural
Redaktorzy: Stala Ewa , Balches Arenas Rafael Sergio, Tatoj Cecylia
Tendencias en la enseñanza de español LE. Perspectivas glotodidácticas y metodológicas contemporáneas
numery strony: 185-206, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-83-233-4000-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 18,85
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Spychała Małgorzata (afiliacja? - tak)
Ewolucja struktury kompetencji komunikacyjnej: od kompetencji językowej do interkulturowej kompetencji negocjacyjnej
Redaktorzy: Nowikiewicz Elżbieta, Stańczyk Joanna
Dydaktyka językowa a kompetencje ogólne
numery strony: 25-34, rok wydania: 2014
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-919063-0-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 16
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Spychała Małgorzata (afiliacja? - tak), Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - tak)
La evaluación y autoevaluación de la expresión oral y escrita: nuevas propuestas didácticas elaboradas y realizadas en polonia durante las olimpiadas nacionales de español como lengua extranjera 2010-2013
Redaktorzy: Contreras Izquierdo Narciso M.
La enseñanza de español como LE/L2 en el siglo XXI
numery strony: 685-697, rok wydania: 2014
ASELE
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-84-617-1475-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 63,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: XXIII Congreso Internacional ASELE
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-09-18
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-09-20
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Hiszpania, Jáen
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Spychała Małgorzata (afiliacja? - tak)
Znaczenie interkulturowej kompetencji komunikacyjnej i negocjacyjnej w procesie przyswajania języka obcego
Redaktorzy: Kucharska Anna
Nauczanie i uczenie się języka hiszpańskiego i włoskiego
numery strony: 22-31, rok wydania: 2014
Instytut Filologii Romańskiej KUL i WERSET
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-63527-62-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 63,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Spychała Małgorzata (afiliacja? - tak), Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - tak)
El desarrollo de la competencia intercultural: propuestas didácticas realizadas durante la II Olimpiada de español en Polonia
Redaktorzy: Blecua Beatriz, Borrel Sara, Crous Berta, Sierra Fermín
Plurilingüísmo y enseñanza de ELE en contextos multiculturales
numery strony: 862-873, rok wydania: 2013
ASELE
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-84-616-5972-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 64
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: XXIII Congreso Internacional ASELE -Multilingüismo y enseñanza de ELE en contextos multiculturales
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2012-09-19
Data zakończenia konferencji naukowej: 2012-09-22
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Hiszpania, Girona
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Spychała Małgorzata (afiliacja? - tak), Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - tak), Hadaś Justyna (afiliacja? - tak)
Las Olimpiadas de Español en Polonia y sus prioridades didácticas en el marco del primer trienio experimental (2010-2013)
Redaktorzy: Spychała Małgorzata, Sagermann Bustinza Leonor, Hadaś Justyna
El alumno de ELE: un alumno extraordinario. Marco teórico y propuestas prácticas para trabajar en la clase de Español Lengua Extranjera (ELE)
numery strony: 17-31, rok wydania: 2013
Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego – Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-83-89948-21-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 15,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Książki autorskie:

Spychała Małgorzata (afiliacja? - tak), Pascual López Xavier (afiliacja? - tak), Dudziak-Szukała Agnieszka (afiliacja? - nie), Kaźmierczak Arleta (afiliacja? - nie), García González José Carlos (afiliacja? - nie)
Descubre. Curso de español. Zeszyt ćwiczeń. Poziom A1.2/A2
Wydawnictwo Draco
Kraków 2016
ISBN: 978-83-941335-4-2
DOI książki:
język hiszpański
objętość w arkuszach wydawniczych: 7,74

Spychała Małgorzata (afiliacja? - ), Pascual López Xavier (afiliacja? - ), Dudziak-Szukała Agnieszka (afiliacja? - ), Kaźmierczak Arleta (afiliacja? - ), García González José Carlos (afiliacja? - )
Descubre. Curso de español. Podręcznik do nauki języka hiszpańskiego. Poziom A1.2/A2
Wydawnictwo Draco
Kraków 2016
ISBN: 978-83-941335-3-5
DOI książki:
język hiszpański
objętość w arkuszach wydawniczych: 8,79

Spychała Małgorzata (afiliacja? - ), Pascual López Xavier (afiliacja? - ), Dudziak-Szukała Agnieszka (afiliacja? - ), Kaźmierczak Arleta (afiliacja? - ), García González José Carlos (afiliacja? - )
Descubre. Curso de español. Poziom A1
Wydawnictwo Draco
Kraków 2015
ISBN: 978-83-941335-0-4
DOI książki:
język hiszpański
objętość w arkuszach wydawniczych: 6,4

Spychała Małgorzata (afiliacja? - ), Pascual López Xavier (afiliacja? - ), Dudziak-Szukała Agnieszka (afiliacja? - ), Kaźmierczak Arleta (afiliacja? - ), García González José Carlos (afiliacja? - )
Descubre. Curso de español. Zeszyt ćwiczeń. Poziom A1
Wydawnictwo Draco
Kraków 2015
ISBN: 978-83-941335-1-1
DOI książki:
język hiszpański
objętość w arkuszach wydawniczych: 3,45

Tomy zbiorowe:

Spychała Małgorzata (afiliacja? - ), Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - ), Hadaś Justyna (afiliacja? - )
El alumno de ELE: un alumno extraordinario. Marco teórico y propuestas prácticas para trabajar en la clase de Español Lengua Extranjera (ELE)
Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego – Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
język: hiszpański
Poznań 2013
ISBN: 978-83-89948-21-2