Stefaniak Magdalena

Artykuły w czasopismach:

Stefaniak Magdalena (afiliacja? - tak), Nkollo Mikołaj (afiliacja? - tak)
Inflection – semantics interfaces in a typological setting: number and non-specific nominal items in Old Spanish legal codices
Lingua Posnaniensis
ISSN/eISSN: 2083-6090
DOI czasopisma: 10.2478/linpo
język angielski
tom (rocznik): 57
zeszyt (numer): 2
numery stron: 17-30
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.1515/linpo-2015-0008
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Sypnicki Józef (afiliacja? - tak), Stefaniak Magdalena (afiliacja? - tak)
Kilka uwag o szeregach synonimicznych we językach polskim i francuskim
Redaktorzy: Migdał Jolanta, Piotrowska-Wojaczyk Agnieszka
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi
numery strony: 303-312, rok wydania: 2013
Rys
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-63664-05-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 31
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Stefaniak Magdalena (afiliacja? - tak)
Sięgnąć do źródła, czyli na tropie pewnych wyrażeń w języku francuskim
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
numery strony: 451-460, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 9788323226338
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 39,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Stefaniak Magdalena (afiliacja? - tak), Sypnicki Józef (afiliacja? - tak)
Kilka uwag o szeregach synonimicznych w językach polskim i francuskim
Redaktorzy: Migdał Jolanta, Piotrowska-Wojaczyk Agnieszka
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi
numery strony: 303-312, rok wydania: 2013
Rys
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-63664-05-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 31
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie