Tomaszkiewicz Teresa

Artykuły w czasopismach:

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak)
Présence du traducteur dans le processus de traduction spécialisée
Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język francuski
tom (rocznik): 43
zeszyt (numer): 1
numery stron: 93-108
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.14746/strop.2016.425.007
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak)
Coraz bardziej interdyscyplinarny charakter badań przekładoznawczych
Między Oryginałem a Przekładem
ISSN/eISSN: 1689-9121
DOI czasopisma: 10.12797/MOaP
język polski
tom (rocznik): 22
zeszyt (numer): 1(31)
numery stron: 43-60
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: ?
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak), Vetulani Grażyna (afiliacja? - tak)
Profesor Józef Sypnicki (1944-2014) Wspomnienie
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
ISSN/eISSN: 0032-3802
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 72
numery stron: 13-15
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: ?
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak)
Rôle de l’analyse textuelle dans le cadre de la maîtrise en traduction
Svět literatury
ISSN/eISSN: 0862-8440
DOI czasopisma:
język francuski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): Nr Specj.
numery stron: 185-195
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak)
La compétence linguistique vs d’autres compétences requises dans la formation professionnelle des traducteurs sur l’exemple polonais
Neofilolog
ISSN/eISSN: 1429-2173
DOI czasopisma:
język francuski
tom (rocznik): 44
zeszyt (numer): 1
numery stron: 91-113
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak)
Tłumaczenie w tandemach : nowe możliwości w dydaktyce tłumaczeniowej
Między Oryginałem a Przekładem
ISSN/eISSN: 1689-9121
DOI czasopisma: 10.12797/MOaP
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 19
numery stron: 121-140
rok wydania: 2013
DOI artykułu: 10.12797/MOaP.19.2013.19-20.09
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak)
Traductions collaboratives : lieu de rencontre entre professionnels, chercheurs et formateurs
Tralogy II, Session 6 - Teaching around MT / Didactique, enseignement, apprentissage, mis à jour le : 21/05/2014
ISSN/eISSN: 2116-3197
DOI czasopisma:
język francuski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 6
numery stron: 0-0
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak)
Le rôle des codes d’éthique professionnelle dans la formation et dans l’exercice du métier de traducteur. L’exemple polonais
Redaktorzy: Monjean-Decaudin Sylvie
La traductologie et bien au-delà. Mélanges offerts à Claude Bocquet
numery strony: 241-254, rok wydania: 2016
Artois Presses Université
język artykułu: francuski
ISBN: 978-2-84832-233-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak)
Les corpus dans le cadre de la maîtrise en traduction
Redaktorzy: Sánchez Nieto María Teresa
Metodología y aplicaciones en la investigación en traducción e interpretación con corpus = Methodologies and applications in corpus-based and corpus-driven Translation and Interpreting research
numery strony: 357-371, rok wydania: 2015
Universidad de Valladolid
język artykułu: francuski
ISBN: 978-84-8448-823-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 25,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak)
Faire voir aux aveugles et aux malvoyants le fond d’une diégèse filmique
Redaktorzy: Muryn Teresa, Mejri Salah
Linguistique du discours : de l’intra- à l’interphrastique
numery strony: 233-246, rok wydania: 2015
Peter Lang
język artykułu: francuski
ISBN: 978-3-631-64945-9
DOI artykułu: 10.376/978-3-653-04063-0
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak)
Die Ko-Konstruktion des Bedeutung in der kollaborative Übersetzung
Redaktorzy: Dausendschőn-Gay Ulrich, Gűlich Elisabeth, Krafft Ulrich
Ko-Konstruktionen in der Interaktion. Die gemeinsame Arbeit an Äußerungen und anderen sozailen Ereignissen
numery strony: 139-156, rok wydania: 2015
Transcript
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-8376-3295-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,9
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak)
Transformations des modèles en traductologie. Interrelations entre la linguistique et la traduction
Redaktorzy: Vetulani Grażyna, Tomaszkiewicz Teresa
Modèles et modélisation en linguistique, littérature, traductologie et didactique
numery strony: 105-122, rok wydania: 2015
Oficyna Wydawnicza LEKSEM
język artykułu: francuski
ISBN: 978-83-63781-27-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,9
objętość tomu zbiorowego: 9,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak)
L’évolution de la présence des vulgarismes dans des textes originaux et dans leurs traductions
Redaktorzy: Fijałkowska Wanda , Izert Małgorzata , Kieliszczyk Anna, Pilecka Ewa
Être philologue. Mélanges offerts à Teresa Giermak-Zielińska
numery strony: 251-264, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: francuski
ISBN: 978-83-235-2080-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,75
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak)
Audiodeskrypcja: jak osobom niewidomym pokazać świat mediów
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
numery strony: 461-473, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 9788323226338
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 39,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak)
Traduire le sens d’une production médiale
Redaktorzy: Lewandowska-Tomaszczyk Barbara, Thelen M.
Translation and Meaning Part 10. Proceedings of the Lodz Session of the 5th International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on “Translation and Meaning”, Held in Lodz (Poland), 16-19 September 2010
numery strony: 393-405, rok wydania: 2013
Maastricht School of Translation and Interpreting, Zuyd University of Applied Sciences
język artykułu: francuski
ISBN: 978 90 801039 9-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 24
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 5th International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on “Translation and Meaning"
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2010-09-16
Data zakończenia konferencji naukowej: 2010-09-19
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Łódź
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak)
Traduction et réception des littératures minoritaires en tant que dialogue intercultural horizontal en tant que dialogue intercultural horizontal
Redaktorzy: Bueno Antonio , Vega Miguel
Traducción y humanismo
numery strony: 175-193, rok wydania: 2013
Les Éditions du Hasard
język artykułu: francuski
ISBN: 2-930154-34-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,9
objętość tomu zbiorowego: 16,75
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Traducción y humanismo
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2009-07-06
Data zakończenia konferencji naukowej: 2009-07-09
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Hiszpania, Soria
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak)
Czy tłumaczenie z języka francuskiego na język polski jest zawsze równe takiemu samemu transferowi kulturowemu ?
Redaktorzy: Modrzejewska Krystyna , Ledwina A.
Dystynkcje kulturowe w przekładzie z języka francuskiego na język polski
numery strony: 11-25, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7395-569-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,9
objętość tomu zbiorowego: 12,47
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak), Giermak-Zielińska Teresa (afiliacja? - nie), Jaroszewska Teresa (afiliacja? - nie)
Dix années de l’Association académique des romanistes polonais PLEJADA
Redaktorzy: Jaroszewska Teresa
Les etudes françaises dans les pays de Visegrád
numery strony: 13-20, rok wydania: 2013
Oficyna Wydawnicza Leksem
język artykułu: francuski
ISBN: 978-83-63781-16-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 16
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Tomy zbiorowe:

Vetulani Grażyna (afiliacja? - ), Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - )
Modèles et modélisation en linguistique, littérature, traductologie et didactique
Oficyna Wydawnicza LEKSEM
język: francuski
Łask 2015
ISBN: 978-83-63781-27-9

Puppel Stanisław (afiliacja? - ), Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - )
Scripta manent - res novae
Wydawnictwo Naukowe UAM
język: polski
Poznań 2013
ISBN: 9788323226338

Puppel Stanisław (afiliacja? - ), Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - )
Krótka historia Instytutów i Katedr Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język: polski
Poznań 2013
ISBN: -