Wachowska Judyta

Artykuły w czasopismach:

Wachowska Judyta (afiliacja? - tak)
Mecanismos de terror de Estado en el caso de los niños perdidos del franquismo: historia y nueva novela histórica
Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język hiszpański
tom (rocznik): 42
zeszyt (numer): 2
numery stron: 33-50
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.14746/strop.2015.422.003
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wachowska Judyta (afiliacja? - tak)
recenzja książki Justyny Ziarkowskiej „Ucieczka do głębi. O Surrealizmie w literaturze hiszpańskiej przed 1936”
Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język polski
tom (rocznik): 41
zeszyt (numer): 1
numery stron: 165-167
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.7169/strop2014.411.012
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,28
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wachowska Judyta (afiliacja? - tak)
Cercas na tropach Bolaño, czyli o poszukiwaniu bohatera
Redaktorzy: Charchalis Wojciech, Żychliński Arkadiusz
Katedra Bolaño. Szkice krytyczne
numery strony: 149-167, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-2834-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Wachowska Judyta (afiliacja? - tak)
El universo concentracionario en las novelas de Jorge Semprún: memoria, historia, escritura
Redaktorzy: Bascuñana Juan Francisco
Jorge Semprún: memoria, historia literatura / mémoire, histoire, littérature
numery strony: 207-225, rok wydania: 2015
Peter Lang
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-0343-1663-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,9
objętość tomu zbiorowego: 11,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Wachowska Judyta (afiliacja? - tak)
Kobiety w więzieniach frankistowskich
Redaktorzy: Grzywacz Małgorzata
Kobiety i/a doświadczenie wojny. 1914-1945 i później
numery strony: 157-169, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-64902-10-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 22,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Wachowska Judyta (afiliacja? - tak)
Memoria e identidad de las presas del franquismo
Redaktorzy: Calderón Puerta Aránzazu , Moszczyńska-Dürst Katarzyna , Kumor Katarzyna
¿La voz dormida? Memoria y género en las literaturas hispánicas
numery strony: 219-249, rok wydania: 2015
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UniwersytetuWarszawskiego
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-83-60875-07-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,2
objętość tomu zbiorowego: 17
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Potok Magda (afiliacja? - tak), Wachowska Judyta (afiliacja? - tak)
Wstęp
Redaktorzy: Potok Magda, Wachowska Judyta
Mario Vargas Llosa – w kręgu twórczości
numery strony: 7-10, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-2591-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,2
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Tomy zbiorowe:

Potok Magda (afiliacja? - ), Wachowska Judyta (afiliacja? - )
Mario Vargas Llosa – w kręgu twórczości
Wydawnictwo Naukowe UAM
język: polski
Poznań 2013
ISBN: 978-83-232-2591-1