Fedorushkov Yury

Artykuły w czasopismach:

Fedorushkov Yury (afiliacja? - tak)
Концепт Огня в „Живой Этике”: лексико-тематическая категоризация
Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): XL
numery stron: 105-124
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,09
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Fedorushkov Yury (afiliacja? - tak), Narloch Andrzej (afiliacja? - tak)
Prolegomena do dydaktycznej prezentacji konceptu językowego w wizualizacji grafowej (na przykładzie rosyjskiego konceptu belyj)
Studia Rossica Gedanensia
ISSN/eISSN: 2449-6715
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 1
numery stron: 179-208
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,81
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Fedorushkov Yury (afiliacja? - tak)
Daniel Dzienisiewicz, Automatyzacja wizualizacji grafowej synonimów dla potrzeb dydaktyki języków obcych (na przykładzie przymiotników rosyjskich z prefiksem без-/бес-)
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
ISSN/eISSN: 2391-470X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 4
numery stron: 35-48
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.14746/kw.2014.4.3
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Dzienisiewicz Daniel (afiliacja? - tak), Fedorushkov Yury (afiliacja? - tak)
Automatyzacja wizualizacji grafowej synonimów dla potrzeb dydaktyki języków obcych (na przykładzie przymiotników rosyjskich z prefiksem „без-” / „бес-”)
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
ISSN/eISSN: 2391-470X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 4
numery stron: 33-48
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji