Wójtowicz Marian

Artykuły w czasopismach:

Wójtowicz Marian (afiliacja? - tak)
Zapożyczenia leksykalne z języka polskiego w gwarach pskowskich i nowogrodzkich.
Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 46
numery stron: 451-460
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,66
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wójtowicz Marian (afiliacja? - tak)
Współczesne nazwiska rosyjskie pochodzenia polskiego
Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 38
numery stron: 253-260
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wójtowicz Marian (afiliacja? - tak)
Z badań nad zapożyczeniami leksykalnymi z języka polskiego w narzeczu północnorosyjskim
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
numery strony: 579-595, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 9788323226338
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 39,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Wójtowicz Marian (afiliacja? - tak)
Zapożyczenia polskie w zachodnich gwarach briańskich
Redaktorzy: Migdał Jolanta, Piotrowska-Wojaczyk Agnieszka
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi
numery strony: 483-489, rok wydania: 2013
Rys
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-63664-05-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,437
objętość tomu zbiorowego: 31
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji