Horczak Dorota

Artykuły w czasopismach:

Horczak Dorota (afiliacja? - tak)
Историко-геопоэтическая позиция нарратора в цикле рассказов ИванаШмелева„Сидя на берегу”
Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): XLI
numery stron: 83-94
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Horczak Dorota (afiliacja? - tak)
Princip igrovoj parodijnosti v khudozhestvennom tekste Grigorija Ostera „Vrednyje sovety”
Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 40/1
numery stron: 19-29
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Horczak Dorota (afiliacja? - tak)
Приемы детализации, моделирующей образ женского актанта в рассказе И.С. Шмелева
Redaktorzy: Kodzis Bronisław, Giej Maria
Słowianie na Emigracji. Literatura – kultura – język
numery strony: 423-432, rok wydania: 2015
Uniwersytet Opolski
język artykułu: rosyjski
ISBN: 978-83-60730-86-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 51,4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Horczak Dorota (afiliacja? - tak)
Aksjologiczne nacechowanie temporalności „własnej” i „obcej” w powieści Iwana Szmielowa „Drogi niebiańskie
Redaktorzy: Supa Wanda
W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia codzienności
numery strony: 117-126, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7431-400-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 22
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji