Jakowlewa-Pawlik Marina

Artykuły w czasopismach:

Jakowlewa-Pawlik Marina (afiliacja? - tak), Wach Aleksandra (afiliacja? - nie)
Ocena użyteczności języka ojczystego (polskiego) w uczeniu się gramatyki języków obcych (angielskiego i rosyjskiego): wyniki badań.
Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): XLI
numery stron: 473-485
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,74
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji