Bortnowska Paulina

Artykuły w czasopismach:

Bortnowska Paulina (afiliacja? - tak)
Garmoniâ kak princip obrazovaniâ defisnyh substantivno-substantivnyh konstrukcij (na primere edinic ličnoj semantiki).
Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 46
numery stron: 275-282
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,44
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Bortnowska Paulina (afiliacja? - tak)
Wartości rodzinne w zwierciadle ukraińskich paremii
Studia Ukrainica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 2300-4754
DOI czasopisma: 10.14746/sup
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): IV
numery stron: 103-107
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.14746/sup.2016.4.13
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Bortnowska Paulina (afiliacja? - tak)
Metaforičeskie appozitivnye slovosočetaniâ s ličnym značeniem v tekstah sovremennoj russkoj pressy
Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 40
numery stron: 225-234
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Bortnowska Paulina (afiliacja? - tak)
Psycholingwistyczne i socjolingwistyczne aspekty doboru i tworzenia nazw
Redaktorzy: Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog
numery strony: 57-63, rok wydania: 2013
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
język artykułu: rosyjski
ISBN: 978-83-936654-4-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,43
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Bortnowska Paulina (afiliacja? - tak)
Дефисные субстантивно-субстантивные конструкции личной семантики в современном русском языке
Wydział Neofilologii UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947198-6-9
DOI książki: 10.14746/9788394719869
język rosyjski
objętość w arkuszach wydawniczych: 16,55