Woźniak Miłosz

Artykuły w czasopismach:

Woźniak Miłosz (afiliacja? - tak)
Wissenspopularisierung und -transfer in populärwissenschaftlichen Texten. Eine textlinguistische Analyse deutschsprachiger Texte im Bereich der Biologie - eine Skizze des Forschungsvorhabens
Studia Germanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2467
DOI czasopisma: 10.14746/sgp
język niemiecki
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 33
numery stron: 173-177
rok wydania: 2013
DOI artykułu: 10.14746/sgp.2013.33.16
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,31
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Artykuły w tomach zbiorowych:

Woźniak Miłosz (afiliacja? - tak)
Bezeichnungen der Lebewesen in populärwissenschaftlichen Texten. Formen und Funktionen
Redaktorzy: Mikołajczyk Beata
Deutsch in Kommunikations- und Handlungsräumen der Gegenwart : die deutsche Sprache als Forschungsobjekt polnischer Nachwuchslinguisten
numery strony: 131-136, rok wydania: 2015
Rys
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-63664-76-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,34
objętość tomu zbiorowego: 6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: VIII Ogólnopolska Konferencja Doktorantów w Zakresie Językoznawstwa Germańskiego
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-05-31
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-05-31
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Woźniak Miłosz (afiliacja? - tak)
Sprache der Aquaristik - Versuch einer Charakteristik
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz,
Język w Poznaniu 5
numery strony: 163-174, rok wydania: 2015
Rys
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-65483-07-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: V Ogólnopolska Studencka Językoznawcza Konferencja Naukowa "Język w Poznaniu"
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-05-17
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-05-17
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Woźniak Miłosz (afiliacja? - tak)
Wie kann man Texte auf ihre „Populärwissenschaftlichkeit“ hin prüfen?
Redaktorzy: Ciecharowska Justyna, Ryczywolska Ewelina
Linguistische Beiträge zur deutschen Sprache : Akten der 7. Tagung der polnischen Doktoranden im Bereich der germanistischen Linguistik, Warszawa 25.05.2013
numery strony: 11-18, rok wydania: 2014
Uniwersytet Warszawski. Instytut Germanistyki
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-899-1943-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,51
objętość tomu zbiorowego: 6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: VII Ogólnopolska Konferencja Doktorantów w Zakresie Językoznawstwa Germańskiego Lingwistyczne Spotkania Doktorantów
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-05-25
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-05-25
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Warszwa
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Książki autorskie:

Woźniak Miłosz (afiliacja? - tak)
Der populärwissenschaftliche Artikel als Textsorte. Eine Mehrebenen-Charakteristik am Beispiel populärwissenschaftlicher Texte im Bereich der Biologie
Wydawnictwo Rys
Poznań 2015
ISBN: 978-83-63664-97-8
DOI książki:
język niemiecki
objętość w arkuszach wydawniczych: 10,45