Borowczyk Paulina

Artykuły w czasopismach:

Borowczyk Paulina (afiliacja? - tak)
L’exploitation de la multimodalité du message filmique dans le sous-titrage
Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język francuski
tom (rocznik): 43
zeszyt (numer): 1
numery stron: 3-15
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.14746/strop.2016.425.001
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Borowczyk Paulina (afiliacja? - tak)
Teoria skoposu a rola tłumacza-dialogisty w filmach dubbingowanych
Rocznik Przekładoznawczy
ISSN/eISSN: 1896-4362
DOI czasopisma: 10.12775/RP
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 9
numery stron: 49-60
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.12775/RP.2014.003
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,57
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Kierunki i problemy badań przekładoznawczych w Polsce i na świecie
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-11-15
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-11-16
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Toruń
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Borowczyk Paulina (afiliacja? - tak)
La traduction des déictiques dans le contexte audiovisuel
Synergies Pologne
ISSN/eISSN: 1774-7988
DOI czasopisma:
język francuski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 10
numery stron: 15-26
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,76
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Borowczyk Paulina (afiliacja? - tak)
Enseignement de la traduction audiovisuelle dans le cadre universitaire
Redaktorzy: Sowa Magdalena
Enseignement / apprentissage du français face aux défis de demain
numery strony: 277-287, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Werset
język artykułu: francuski
ISBN: 9788363527761
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 22
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Języka Francuskiego zorganizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-06-23
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-06-25
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Lublin
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Borowczyk Paulina (afiliacja? - tak)
Gry intertekstualne w warstwach wizualnej i słownej filmów dubbingowanych
Redaktorzy: Kujawska-Lis Ewa, NDiaye Iwona
Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom 1: Literatura.
numery strony: 66-81, rok wydania: 2015
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, Katedra Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-937060-4-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 14,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-04-04
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-04-05
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Olsztyn
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Borowczyk Paulina (afiliacja? - tak)
Czynniki warunkujące popularność filmów dubbingowanych – relacje intertekstualne
Redaktorzy: Kasperska Iwona, Żuchelkowska Alicja
Przekład jako akt komunikacji międzykulturowej
numery strony: 13-29, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-2534-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 18,75
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Przekład jako akt komunikacji międzykulturowej
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2011-09-26
Data zakończenia konferencji naukowej: 2011-09-28
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: