Charchalis Wojciech

Artykuły w czasopismach:

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak)
Pessoa e Saramago – diálogo de eruditos
Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język portugalski
tom (rocznik): 40
zeszyt (numer): 1
numery stron: 3-14
rok wydania: 2013
DOI artykułu: 10.14746/strop.2013.401.001
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak)
Realismo mágico una vez más
Literatura i kultura popularna
ISSN/eISSN: 0867-7441
DOI czasopisma:
język hiszpański
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 19
numery stron: 155-157
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak), Żychliński Arkadiusz (afiliacja? - nie)
400 lat później. Uwagi wstępne
Redaktorzy: Charchalis Wojciech, Żychliński Arkadiusz
Wieczna krucjata. Szkice o Don Kichocie
numery strony: 7-23, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-3115-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 14
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak)
Mito de Gungunhana e o culto à personalidade de Samora Machel no romance Ualalapi de Ungulani ba ka Khosa
Redaktorzy: Charchalis Wojciech, Trocha Bogdan
Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej
numery strony: 149-158, rok wydania: 2016
Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ
język artykułu: portugalski
ISBN: 978-83-940506-1-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 48
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak)
Wstęp
Redaktorzy: Charchalis Wojciech, Trocha Bogdan
Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej
numery strony: 9-14, rok wydania: 2015
Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-940506-8-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,4
objętość tomu zbiorowego: 46
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak)
Lusotropicalismo e Lusofonia – dois projetos coloniais portugueses
Redaktorzy: Charchalis Wojciech, Trocha Bogdan
Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej
numery strony: 263-272, rok wydania: 2015
Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-940506-8-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 46
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak)
Portugalia i Angola. W matni paradoksów
Redaktorzy: Charchalis Wojciech, Díaz-Szmidt Renata, Siwierska Ewa, Szupejko Małgorzata
Współczesne literatury afrykańskie i inne teksty kultury w świetle badań postkolonialnych
numery strony: 133-146, rok wydania: 2015
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7545-634-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 23
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak)
Luzotropikalizm – dwa przypadki transatlantyckiej wymiany tej samej idei
Redaktorzy: Łapott Jacek, Prądzyńska Agnieszka
Ex Africa semper aliquid novi
numery strony: 125-137, rok wydania: 2014
Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-932947-7-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 23
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak)
Cervantes y la Generación ’98
Redaktorzy: Charchalis Wojciech, Trocha Bogdan
Mitologizacja państwa w literaturze i kulturze iberyjskiej i polskiej
numery strony: 275-288, rok wydania: 2014
Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-83-940506-0-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 28
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak)
Wstęp
Redaktorzy: Charchalis Wojciech, Trocha Bogdan
Mitologizacja państwa w literaturze i kulturze iberyjskiej i polskiej
numery strony: 9-14, rok wydania: 2014
Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-940506-0-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,2
objętość tomu zbiorowego: 28
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak)
Wstęp
Redaktorzy: Charchalis Wojciech, Żychliński Arkadiusz
Katedra Bolaño. Szkice krytyczne
numery strony: 7-14, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-2834-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,4
objętość tomu zbiorowego: 9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak)
Pessoa i Saramago – dialogi erudytów
Redaktorzy: Roszak Joanna, Żychliński Arkadiusz
Powinowactwa Pessoi. Szkice krytyczne
numery strony: 105-119, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-2545-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,75
objętość tomu zbiorowego: 10,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak)
Iglesia y poder en las novelas de Gonzalo Torrente Ballester
Redaktorzy: Carmen Rivero Iglesias
El realismo en Gonzalo Torrente Ballester: religión, poder y mito
numery strony: 225-236, rok wydania: 2013
Iberoamericana/Vervuert
język artykułu: hiszpański
ISBN: 9788484896418
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak)
Hiszpania widziana z Polski
Redaktorzy: Charchalis Wojciech
Mitologizacja totalitarna/autorytarna w literaturze i kulturze Hiszpanii i Polski
numery strony: 4-16, rok wydania: 2013
Fabryka Reklamy IBI
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-92102-87-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak)
Trylogia totalna Maria Vargasa Llosy
Redaktorzy: Potok Magda, Wachowska Judyta
Mario Vargas Llosa – w kręgu twórczości
numery strony: 141-157, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-2591-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak)
Ironia zawsze jest maską
Redaktorzy: Charchalis Wojciech
Świat powieści José Saramago
numery strony: 29-43, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-2587-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak)
Kobiety w teatrze cieni
Redaktorzy: Charchalis Wojciech
Świat powieści José Saramago
numery strony: 141-159, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-2587-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,9
objętość tomu zbiorowego: 9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak)
Wstęp
Redaktorzy: Charchalis Wojciech
Świat powieści José Saramago
numery strony: 7-14, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-2587-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,4
objętość tomu zbiorowego: 9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Książki autorskie:

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak)
Miguel de Cervantes, Przemyślny Szlachcic Don Kichot z Manczy. Przekład i opracowanie krytyczne, t.2
Dom Wydawniczy Rebis
Poznań 2016
ISBN: 978-83-7818-720-2
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 36

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak)
Miguel de Cervantes, Przemyślny Szlachcic Don Kichot z Manczy. Przekład i opracowanie krytyczne
Dom Wydawniczy Rebis
Poznań 2014
ISBN: 978-83-7818-531-4
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 36

Tomy zbiorowe:

Charchalis Wojciech (afiliacja? - ), Żychliński Arkadiusz (afiliacja? - )
Wieczna krucjata. Szkice o Don Kichocie
Wydawnictwo Naukowe UAM
język: polski
Poznań 2016
ISBN: 978-83-232-3115-8

Charchalis Wojciech (afiliacja? - ), Trocha Bogdan (afiliacja? - )
Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej
Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ
język: polski, portugalski, hiszpański
Zielona Góra 2016
ISBN: 978-83-940506-1-0

Charchalis Wojciech (afiliacja? - ), Díaz-Szmidt Renata (afiliacja? - ), Siwierska Ewa (afiliacja? - ), Szupejko Małgorzata (afiliacja? - )
Współczesne literatury afrykańskie i inne teksty kultury w świetle badań postkolonialnych
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
język: polski
Warszawa 2015
ISBN: 978-83-7545-634-9

Charchalis Wojciech (afiliacja? - ), Żychliński Arkadiusz (afiliacja? - )
Katedra Bolaño. Szkice krytyczne
Wydawnictwo Naukowe UAM
język: polski
Poznań 2015
ISBN: 978-83-232-2834-9

Charchalis Wojciech (afiliacja? - ), Trocha Bogdan (afiliacja? - )
Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej
Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ
język: polski
Zielona Góra 2015
ISBN: 978-83-940506-8-9

Charchalis Wojciech (afiliacja? - ), Trocha Bogdan (afiliacja? - )
Mitologizacja państwa w literaturze i kulturze iberyjskiej i polskiej
Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ
język: polski
Zielona Góra 2014
ISBN: 978-83-940506-0-3

Charchalis Wojciech (afiliacja? - )
Świat powieści José Saramago
Wydawnictwo Naukowe UAM
język: polski
Poznań 2013
ISBN: 978-83-232-2587-4

Charchalis Wojciech (afiliacja? - )
Mitologizacja totalitarna/autorytarna w literaturze i kulturze Hiszpanii i Polski
Fabryka Reklamy IBI
język: polski
Zielona Góra 2013
ISBN: 978-83-92102-87-8