Hryhorowicz Zdzisław

Artykuły w czasopismach:

Hryhorowicz Zdzisław (afiliacja? - tak)
Ovid and the Neutralisation of the Trauma
Finnish Journal for Romanian Studies
ISSN/eISSN: 2343-3442
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 2
numery stron: 71-81
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: ?
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Hryhorowicz Zdzisław (afiliacja? - tak)
Turpismul poetic al lui Jon Caraion
Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica
ISSN/eISSN: 1582-5523
DOI czasopisma:
język rumuński
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 16
numery stron: 41-54
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Hryhorowicz Zdzisław (afiliacja? - tak)
„Pe marginea fenomenului polonez de avangardă în lumina revistei «Contimporanul»”
Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język rumuński
tom (rocznik): 41
zeszyt (numer): 2
numery stron: 73-82
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.7169/strop2014.412.006
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Hryhorowicz Zdzisław (afiliacja? - tak), Rykowski Rafał (afiliacja? - tak)
«În săbii să ne tăiem ori în luptă să ne luptăm?» Despre o misterioasă formulă itinerantă”
Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica
ISSN/eISSN: 1582-5523
DOI czasopisma:
język rumuński
tom (rocznik): 14
zeszyt (numer): 1
numery stron: 29-44
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Hryhorowicz Zdzisław (afiliacja? - tak)
Mitizarea realităţii: Max Blecher şi Bruno Schulz
Redaktorzy: Ivancu Emilia, Klimkowski Tomasz, Orian Georgeta
Fascinantul interbelic: idei, oameni, cărţi
numery strony: 15-28, rok wydania: 2015
Aeternitas
język artykułu: rumuński
ISBN: 978-606-613-117-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie