Karpińska-Szaj Katarzyna

Artykuły w czasopismach:

Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak), Karpińska-Szaj Katarzyna (afiliacja? - tak)
Przeformułowanie w przyswajaniu i uczeniu się języków obcych: specyfika i funkcje odtwarzania opowiadania
Neofilolog
ISSN/eISSN: 1429-2173
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 46
zeszyt (numer): 1
numery stron: 109-125
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Karpińska-Szaj Katarzyna (afiliacja? - tak), Szymańska Marta (afiliacja? - nie)
Nauczyciel badaczem: pozyskiwanie i wykorzystywanie korpusu językowego uczniów w badaniu w działaniu
Języki Obce w Szkole
ISSN/eISSN: 0446-7965
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 4
numery stron: 47-52
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Karpińska-Szaj Katarzyna (afiliacja? - tak)
Recenzja książki “English as a foreign language for deaf and hard-of-hearing persons – challenges and strategies” pod redakcją Ewy Domagały-Zyśk i Edith H. Kontra
Nowa Audiofonologia
ISSN/eISSN: 2084-946X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 5 (4)
numery stron: 85-86
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,22
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Karpińska-Szaj Katarzyna (afiliacja? - tak), Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak)
La performance morphosyntaxique dans les tâches de reformulation écrite. Cas d’étudiants débutants de fle
Neofilolog
ISSN/eISSN: 1429-2173
DOI czasopisma:
język francuski
tom (rocznik): 44
zeszyt (numer): 1
numery stron: 73-90
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Karpińska-Szaj Katarzyna (afiliacja? - tak)
Recenzja książki „Ewaluacja biegłości językowej. Od pomiaru do sztuki pomiaru” pod redakcją Jolanty Sujeckiej-Zając
Języki Obce w Szkole
ISSN/eISSN: 0446-7965
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 3
numery stron: 123-125
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Karpińska-Szaj Katarzyna (afiliacja? - tak)
Przygotowanie do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych: językowe narzędzia diagnostyczne w praktyce nauczycielskiej
Neofilolog
ISSN/eISSN: 1429-2173
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 45
zeszyt (numer): 2
numery stron: 187-200
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,92
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Karpińska-Szaj Katarzyna (afiliacja? - tak), Paprocka-Piotrowska Urszula (afiliacja? - nie)
La reformulation en tant que stratégie d’apprentissage d’une LE : vers son exploitation dans les situations non-ordinaires
Roczniki Humanistyczne
ISSN/eISSN: 0035-7707
DOI czasopisma:
język francuski
tom (rocznik): 62
zeszyt (numer): 10
numery stron: 55-82
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,38
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Karpińska-Szaj Katarzyna (afiliacja? - tak), Sujecka-Zając Jolanta (afiliacja? - nie)
Métier d'apprenant, métier d'enseignant: quel outil dans leur atelier cognitif ?
Redaktorzy: Sowa Magdalena
Enseignement / apprentissage du français face aux défis de demain
numery strony: 239-255, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Werset
język artykułu: francuski
ISBN: 9788363527761
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 22
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Karpińska-Szaj Katarzyna (afiliacja? - tak)
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji języka obcego. Implikacje dla organizacji praktyk pedagogicznych
Redaktorzy: Cichoń M., Krzemińska-Adamek A., Pado A., Rycyk-Sztajdel H., , Sękowska J.
Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacji w kształceniu nauczycieli. Część druga: Języki obce
numery strony: 7-14, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Naukowe UMCS
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-63503-19-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Karpińska-Szaj Katarzyna (afiliacja? - tak)
Rehabilitacyjne aspekty nauczania języków obcych w badaniach i praktyce
Redaktorzy: Małocha Joanna
Indywidualizacja procesu nauczania języków obcych – badania naukowe i praktyka
numery strony: 8-21, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7438-396-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Karpińska-Szaj Katarzyna (afiliacja? - tak)
Kompetencje językowe i kompetencje ogólne a specjalne potrzeby edukacyjne
Redaktorzy: Nowikiewicz Elżbieta, Stańczyk Joanna
Dydaktyka językowa a kompetencje ogólne
numery strony: 49-60, rok wydania: 2013
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-919063-0-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 16
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Karpińska-Szaj Katarzyna (afiliacja? - tak), Loba Mirosław (afiliacja? - tak)
Les études françaises à Poznań: tradition et modernité
Redaktorzy: Jaroszewska Teresa
Les etudes françaises dans les pays de Visegrád
numery strony: 87-94, rok wydania: 2013
Oficyna Wydawnicza Leksem
język artykułu: francuski
ISBN: 978-83-63781-16-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 16
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Książki autorskie:

Karpińska-Szaj Katarzyna (afiliacja? - )
Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2013
ISBN: 978-83-232-2562-1
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 12