Lallouet Jean-Marie

Artykuły w czasopismach:

Lallouet Jean-Marie (afiliacja? - tak)
Les possibles applications du français sur objectif universitaire dans un département de langues romanes
Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język francuski
tom (rocznik): 41
zeszyt (numer): 3
numery stron: 63-72
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.14746/strop2014.413.005
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,65
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji