Budarina Olena

Artykuły w czasopismach:

Budarina Olena (afiliacja? - tak)
Linguistic landscape research: some methodological remarks
Scripta Neophilologica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1509-4146
DOI czasopisma: 10.7169/snp
język angielski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 15
numery stron: 35-42
rok wydania: 2015
DOI artykułu: https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.03
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji