Malicka Paulina

Artykuły w czasopismach:

Malicka Paulina (afiliacja? - tak)
Nino De Vita: poezja sycylijska między dialektalnością a zwierzęcością
ZOOPHILOLOGICA. Polish Journal of Animal Studies
ISSN/eISSN: 2451-3849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 2
numery stron: 117-186
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,66
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Malicka Paulina (afiliacja? - tak)
Tradurre il dialetto. La poesia di Ignazio Buttitta e la suo eco nella lingua polacca
Kwartalnik Neofilologiczny
ISSN/eISSN: 0023-5911
DOI czasopisma:
język włoski
tom (rocznik): 62
zeszyt (numer): 2
numery stron: 267-276
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Międzynarodowa Konferencja Traduktologiczna, La traduzione: strumenti, problemi, esperienze
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-04-04
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-04-05
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Warszawa
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Malicka Paulina (afiliacja? - tak)
Lucio Piccolo, Eugenio Montale e Maria Luisa Spaziani. Tre voci in ascolto e un luogo nel gesto della scrittura
Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język włoski
tom (rocznik): 41
zeszyt (numer): 4
numery stron: 11-26
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.7169/strop2014.414.002
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Malicka Paulina (afiliacja? - tak)
Oggi ti porgo un dono in forma di parole” – Eugenio Montale e la sua (in)attualità in Polonia
Redaktorzy: Klimkiewicz Anna, Malinowska Maria , Paleta Alicja , Wrana Magdalena
L’Italia e la cultura europea
numery strony: 329-335, rok wydania: 2015
Franco Cesati Editore
język artykułu: włoski
ISBN: 978-88-7667-520-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 36,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Międzynarodowa Konferencja „Włochy a kultura Europy” z okazji Jubileuszu 40-lecia Italianistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-10-17
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-10-18
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Kraków
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Malicka Paulina (afiliacja? - tak)
Sycylia w twórczości dialektalnej Ignazia Buttitty
Redaktorzy: Loba Mirosław, Łuczak Barbara, Gregori i Gomis Alfons
„Literatury mniejsze” Europy romańskiej 2. Między historią a mitem
numery strony: 163-175, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-2917-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,85
objętość tomu zbiorowego: 16
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Konferencja Literatury «mniejsze» Europy Romańskiej: między historią a mitem
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-02-26
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-02-28
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Malicka Paulina (afiliacja? - tak)
W poetyckim zoo Eugenia Montalego
Redaktorzy: Tymieniecka-Suchanek Justyna
Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze
numery strony: 108-120, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-226-2272-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 42,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Człowiek/Inny-Obcy Byt. Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-05-08
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-05-09
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Sosnowiec
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Malicka Paulina (afiliacja? - tak)
La Vuccirìa. Il quadro itinerante di Renato Guttuso e la sua trasposizione in parole di Andrea Camilleri
Redaktorzy: Bronowski Cezary , Karp Karol
La visione poliprospettica del viaggio in cerca delle identità perdute
numery strony: 110-123, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
język artykułu: włoski
ISBN: 978-83-231-3320-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie