Fedorushkov Edyta

Artykuły w czasopismach:

Fedorushkov Edyta (afiliacja? - tak)
Метабола Эпштейна и метаметафора Кедрова как поэтико-художественная ревизия метафоры: о двух главных приемах метареализма
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica
ISSN/eISSN: 1427-9681
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 9
numery stron: 9-21
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.18778/1427-9681.09.01
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Fedorushkov Edyta (afiliacja? - tak)
Попытка прочтения фрагмента романа „Идиот” Ф. М. Достоевского в ключе категории „слова-сосуда”
Redaktorzy: Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog
numery strony: 49-60, rok wydania: 2014
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
język artykułu: rosyjski
ISBN: 978-83-936654-4-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Fedorushkov Edyta (afiliacja? - tak)
Popytka krugoobraznogo pročteniâ romana «Idiot» F.M Dostoevskogo (analiz poslednej sceny)
Redaktorzy: Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog
numery strony: 107-116, rok wydania: 2013
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
język artykułu: rosyjski
ISBN: 978-83-936654-4-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji