Oh Kyong-Geun

Artykuły w czasopismach:

Oh Kyong-Geun (afiliacja? - tak)
Korean Shamanism - the Religion of Women
International Journal of Korean Humanities and Social Sciences
ISSN/eISSN: 2449-7444
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 2
numery stron: 71-85
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.14746/kr.2016.02.05
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Oh Kyong-Geun (afiliacja? - tak)
Korean Sijo poems and their transformations
International Journal of Korean Humanities and Social Sciences
ISSN/eISSN: 2449-7444
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 1
numery stron: 23-38
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.14746/kr.2015.01.02
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Oh Kyong-Geun (afiliacja? - tak)
Ewolucja języka urzędowego w Korei
Comparative Legilinguistics
ISSN/eISSN: 2080-5926
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 22
numery stron: 65-76
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych:
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Oh Kyong-Geun (afiliacja? - ), Bańczerowski Jerzy (afiliacja? - )
A Draft Proposal for a Theory of Aspect in Korean
Rocznik Orientalistyczny
ISSN/eISSN: 0080-3545
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 1
numery stron: 42-54
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych:
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Oh Kyong-Geun (afiliacja? - tak)
Korean Shamanism – Religion of Reconciliation and Coexistence
Investigationes Linguisticae
ISSN/eISSN: 1426-188X
DOI czasopisma: 10.14746/il
język angielski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): XXXI
numery stron: 33-42
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.14746/il.2014.31.4
objętość w arkuszach wydawniczych:
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak), Oh Kyong-Geun (afiliacja? - tak)
Środki wyrażania nakazu w polskim i koreańskim Kodeksie cywilnym
Redaktorzy: Kondratczyk-Przybylska Dorota, Niewiadomski Adam, Walewska Ewa
Język polskiego prawa: nowe wyzwania
numery strony: 165-183, rok wydania: 2016
Zakład graficzny Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-64271-05-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,07
objętość tomu zbiorowego: 15,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak), Oh Kyong-Geun (afiliacja? - tak)
„SZUMI W GŁOWIE”, CZYLI O PROBLEMIE PRZEKŁADU NAZW KOREAŃSKICH I POLSKICH ALKOHOLI
Redaktorzy: Czyżewska Marta, Matulewska Aleksandra
Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania
numery strony: 229-243, rok wydania: 2016
TEPIS
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-941503-1-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,77
objętość tomu zbiorowego: 23,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie