Sawala Wojciech

Artykuły w czasopismach:

Sawala Wojciech (afiliacja? - tak)
Cuerpos intimidados. Secuelas somáticas del terrorismo de Estado en La fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa
Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język hiszpański
tom (rocznik): 42
zeszyt (numer): 2
numery stron: 7-20
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.14746/strop.2015.422.001
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Sawala Wojciech (afiliacja? - tak)
La dictadura como sistema mítico-ritual en la novela latinoamericana
Romanica Silesiana
ISSN/eISSN: 1898-2433
DOI czasopisma:
język hiszpański
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 9
numery stron: 227-236
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Sawala Wojciech (afiliacja? - tak)
La mirada subversiva de los «bichos raros». Cortázar, Lispector, Guimarães Rosa y la desnaturalización de la identidad
Redaktorzy: Moszczyńska-Dürst Katarzyna
Identidad, género y nuevas subjetividades
numery strony: 345-365, rok wydania: 2016
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UniwersytetuWarszawskiego
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-83-60875-11-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie