Ślatała Agnieszka

Artykuły w czasopismach:

Ślatała Agnieszka (afiliacja? - tak)
Analiza porównawcza polskich i francuskich wykładników kauzatywności na przykładzie emocji: radości, smutku, złości, strachu
Kwartalnik Językoznawczy
ISSN/eISSN: 2081-5441
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 1-2 (21-22)
numery stron: 35-48
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.14746/kj.2015.1-2.3
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,77
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Ślatała Agnieszka (afiliacja? - tak)
Le prédicat tristesse dans les structures verbo-nominales en français et en polonais – variations sémantiques et aspectuelles
Redaktorzy: Krzyżanowska Anna , Wołowska Katarzyna
Les émotions et les valeurs dans la communication I – Découvrir l’univers de la langue
numery strony: 145-153, rok wydania: 2016
Peter Lang
język artykułu: francuski
ISBN: 978-3-631-66645-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Colloque international Les émotions et les valeurs dans la communication
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-04-23
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-04-25
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Lublin
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Ślatała Agnieszka (afiliacja? - tak)
La modélisation des structures à nom d’affect en français et en polonais
Redaktorzy: Vetulani Grażyna, Tomaszkiewicz Teresa
Modèles et modélisation en linguistique, littérature, traductologie et didactique
numery strony: 95-103, rok wydania: 2015
Oficyna Wydawnicza LEKSEM
język artykułu: francuski
ISBN: 978-83-63781-27-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 9,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 19e Ecole Doctorale Francophone des Pays de Visegrad
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-09-17
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-09-18
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: