Koziarski Mirosław

Artykuły w tomach zbiorowych:

Koziarski Mirosław (afiliacja? - tak)
Semantyczno-syntagmatyczne właściwości polskich przyimków przestrzennych
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 4
numery strony: 139-152, rok wydania: 2014
RYS
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-63664-68-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji