Tuszyńska Krystyna

Artykuły w czasopismach:

Tuszyńska Krystyna (afiliacja? - tak)
A Few Aspects of well-known Athenian ISONOMIA in Ancient Greece and Its Opposition to the Profession of Logographer
Scripta Neophilologica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1509-4146
DOI czasopisma: 10.7169/snp
język angielski
tom (rocznik): XVI
zeszyt (numer): XVI
numery stron: 0-0
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Tuszyńska Krystyna (afiliacja? - tak)
A Few Aspects of well-known Athenian ISONOMIA in Ancient Greece and Its Opposition to the Profession of a Logographer
Scripta Neophilologica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1509-4146
DOI czasopisma: 10.7169/snp
język angielski
tom (rocznik): XVI
zeszyt (numer): XVI
numery stron: 207-218
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Tuszyńska Krystyna (afiliacja? - tak), Trzaska Nina (afiliacja? - tak)
Diachroniczny Sokrates Kostasa Varnalisa
Scripta Neophilologica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1509-4146
DOI czasopisma: 10.7169/snp
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 15
numery stron: 219-264
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.7169/snp.2015.15.16
objętość w arkuszach wydawniczych: 2,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Tuszyńska Krystyna (afiliacja? - tak)
Ethical and Political Qualities of Epideictic Rhetoric in Ancient Greece
Porównania
ISSN/eISSN: 1733-165X
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): XVII
zeszyt (numer): XVII
numery stron: 5-21
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Tuszyńska Krystyna (afiliacja? - )
Recenzja książki Karoliny Gortych- Michalak "Struktura polskich, greckich i cypryjskich aktów normatywnych. Studium porównawcze w aspekcie translatologicznym"
Comparative Legilinguistics
ISSN/eISSN: 2080-5926
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 17
numery stron: 187-191
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych:
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Tuszyńska Krystyna (afiliacja? - )
Język grecki nie jest w kryzysie!
Czeskie Klimaty/Słowackie Klimaty/Greckie Klimaty
ISSN/eISSN: 2300-2824
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 1
numery stron: 7-7
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych:
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Tuszyńska Krystyna (afiliacja? - tak)
Konstandinos Kawafis jako poeta modernistyczny
Redaktorzy: Tuszyńska Krystyna
Miscellanea Novograeca Posnaniensia. Monografia jubileuszowa z okazji dziesięciolecia Zakładu Filologii Nowogreckiej w Instytucie Językoznawstwa UAM
numery strony: 21-49, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-2948-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Tuszyńska Krystyna (afiliacja? - )
Dion z Prusy i Pierwsza Mowa o królestwie
Redaktorzy: Okoń Danuta
Elity w świecie starożytnym, rok wydania: 2015
Minerwa
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-64277-60-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 28
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Elity w świecie starożytnym
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-09-18
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-09-20
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Szczecin
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Książki autorskie:

Tuszyńska Krystyna (afiliacja? - )
Oratorstwo i retoryka grecka z wyborem tekstów źródłowych. Od oralnej kultury retorycznej Homera do konceptualizacji retoryki przez Arystotelesa
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-232-3126-4
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 22

Tuszyńska Krystyna (afiliacja? - tak)
Peri basileias I, Pierwsza Mowa o królestwie, Dion z Prusy (Chrysostomos)
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2014
ISBN: 978-83-232-2737-3
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6

Tuszyńska Krystyna (afiliacja? - tak)
Dyskurs Diona z Prusy w Mowach o królestwie. Mariaż retoryki z filozofią
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2013
ISBN: 978-83-23225-47-8
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 21

Tomy zbiorowe:

Tuszyńska Krystyna (afiliacja? - )
Miscellanea Novograeca Posnaniensia. Monografia jubileuszowa z okazji dziesięciolecia Zakładu Filologii Nowogreckiej w Instytucie Językoznawstwa UAM
Wydawnictwo Naukowe UAM
język: polski, angielski, grecki, francuski
Poznań 2015
ISBN: 978-83-232-2948-3