Stroński Krzysztof

Artykuły w czasopismach:

Stroński Krzysztof (afiliacja? - tak)
On the syntax and semantics of past perfect participle and gerundive in early NIA. Evidence from eastern Pahari
Folia Linguistica Historica
ISSN/eISSN: 0168-647X
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 34
numery stron: 275-305
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Stroński Krzysztof (afiliacja? - tak)
'On the development of stative participles in Pahari’ Compounds.
Lingua Posnaniensis
ISSN/eISSN: 0079-4740
DOI czasopisma: 10.2478/linpo
język angielski
tom (rocznik): LV
zeszyt (numer): 2
numery stron: 135-150
rok wydania: 2013
DOI artykułu: 10.2478/linpo-2013-0019
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Dahl Eystein (afiliacja? - nie), Stroński Krzysztof (afiliacja? - tak)
Ergativity in Indo-Aryan and beyond
Redaktorzy: Dahl Eystein, Stroński Krzysztof
Indo-Aryan Ergativity in Typological and Diachronic Perspective
numery strony: 1-38, rok wydania: 2016
John Benjamins Publishing Company
język artykułu: angielski
ISBN: 9789027206930
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 2
objętość tomu zbiorowego: 14
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Stroński Krzysztof (afiliacja? - tak)
Syntactic lability vs. ergativity in Indo-Aryan
Redaktorzy: Dahl Eystein, Stroński Krzysztof
Indo-Aryan Ergativity in Typological and Diachronic Perspective
numery strony: 237-258, rok wydania: 2016
John Benjamins Publishing Company
język artykułu: angielski
ISBN: 9789027206930
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 14
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Jassem Krzysztof (afiliacja? - nie), Jaworski Rafał (afiliacja? - nie), Stroński Krzysztof (afiliacja? - tak)
Manual and Automatic Tagging of Indo-Aryan Languages
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Mariani Joseph
Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics- Proceedings of 8th Language & Technology Conference
numery strony: 550-554, rok wydania: 2015
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-932640-8-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,3
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Human Language Technologies as a LTC Challenge for Computer Science and Linguistics
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-11-27
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-11-29
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Książki autorskie:

Dyczkowski Krzysztof (afiliacja? - ), Kordek Norbert (afiliacja? - ), Nowakowski Paweł (afiliacja? - nie), Stroński Krzysztof (afiliacja? - )
Gramatyka fonetyczna w ujęciu aksjomatycznej teorii języka. Analiza komputerowa języków polskiego, chińskiego i hindi
Rys
Poznań 2015
ISBN: 978-83-63664-70-1
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 16

Dyczkowski Krzysztof (afiliacja? - nie), Kordek Norbert (afiliacja? - tak), Nowakowski Paweł (afiliacja? - tak), Stroński Krzysztof (afiliacja? - tak)
Gramatyka fonetyczna w ujęciu aksjomatycznej teorii języka. Analiza komputerowa polskiego, chińskiego i hindi
Rys
Poznań 2015
ISBN: 978-83-63664-70-1
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6

Tomy zbiorowe:

Dahl Eystein (afiliacja? - nie), Stroński Krzysztof (afiliacja? - tak)
Indo-Aryan Ergativity in Typological and Diachronic Perspective
John Benjamins Publishing Company
język: angielski
Seria: LonISBN 9789027206930
Amsterdam 2016
ISBN: 9789027206930

Stroński Krzysztof (afiliacja? - )
Культурные коды в сознании и языке
Изд-во СаГА
język: rosyjski
Seria: -
Samara 2015
ISBN: 978-5-98-996-167-

Nowakowski Paweł (afiliacja? - ), Stroński Krzysztof (afiliacja? - ), Szczyszek Michał (afiliacja? - )
Od wspólnot komunikatywnych do kontaktów międzywspólnotowych
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
język: polski
Poznań 2013
ISBN: 978-83-7654-281-2

Nowakowski Paweł (afiliacja? - tak), Stroński Krzysztof (afiliacja? - tak), Szczyszek Michał (afiliacja? - nie)
Poznańskie Spotkania Językoznawcze, Wspólnoty komunikacyjne
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
język: polski
Poznań 2013
ISBN: 978-83-7654-284-3

Nowakowski Paweł (afiliacja? - tak), Stroński Krzysztof (afiliacja? - tak), Szczyszek Michał (afiliacja? - nie)
. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. TOM 26: Od wspólnot komunikatywnych do kontaktów międzywspólnotowych
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
język: polski
Poznań 2013
ISBN: 978-83-7654-281-2